MUDr. Anna Osifová

Ambulancia všeobecného lekára
sestra: Ľubica Žáková

Kontakt


Zdravotné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
Union zdravotná poisťovňa a.s.

Ordinačné hodiny

Pondelok13:0016:00
Utorok07:0013:00
Streda08:3014:30
Štvrtok07:0012:00
Piatok07:0012:00
MUDr. Anna Osifová je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V minulosti pracovala na internom oddelení Nemocnice Piešťany. Absolvovala postupovú skúšku z vnútorného lekárstva a európsku atestáciu zo všeobecného lekárstva.

Svoju činnosť svedomito a s dôrazom na detail vykonávam od roku 2014. Poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo. Spolupracujeme so všetkými zdravotnými posťovňami.

Sme miestom prvého kontaktu. Základom starostlivosti je individuálny prístup založený na možnosti komplexného a koordinovaného riešenia akútnych ochorení, ale aj závažnejších zdravotných problémov v nadväznosti na špecializované ambulancie, prípadne nemocničné pracoviská. V prípade chronických ochorení zabezpečujeme pravidelnú kontrolu klinického stavu pacienta.

Vykonávame:

  • preventívne lekárske prehliadky pre poistencov v rámci verejného zdravotného poistenia,
  • predoperačné vyšetrenia
  • očkovanie,
  • vstupné, preventívne a výstupné lekárske prehliadky so zhodnotením spôsobilosti na prácu – výkon konkrétnej činnosti a jej špecifických požiadaviek (práca v noci, práca vo výškach, vedenie motorových vozidiel a pod.),
  • účelové vyšetrenia pred nástupom na kúpeľnú liečbu, pred cestou do zahraničia, pre potreby komerčného poistenia, sociálnych kompenzácii a pod.,
  • ostatné služby a vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta alebo klienta

Doplnkové služby:

  • EKG vyšetrenie
  • CRP
  • ambulantná infúzna liečba